FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Planet (The Return, Part 1)
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Okänd

Under kontroll av

Okänd

Av universum information
Framträdanden

The Return, Part 1 (nämns)

Denna Onämnda planet är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate.

Under 2006 besökte SG-4 och Överstelöjtnant John Sheppard planeten. En av SG-4 Babbis fann sig inspekterande nyfiken främmande djur han hade upptäckt. Marken under, var instabil. Och han föll sex meter ner i en porlande bäck. Christopher Wallace, hans lagkamrat, försökte komma till hans hjälp, men förlorade sin fotfäste i processen och bröt sin vrist. (ATL: "The Return, Part 1")

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki