FANDOM


Mörkrets Land är en del av P3X-797. Denna planet är uppdelad i två sidor, Mörkrets Land och Ljusets Land. Det är ett land med evigt mörker och bebos av Berörda. De är människor som liknar de Neandertalare eller Homo Erectus och därmed mycket primitiv. Stargate finns på denna del av planet, men inte långt från gränsen till Ljusets Land. (SG1: "The Broca Divide")

Denna artikel är om article stub. Du kan hjälpa oss med adding to it. Check out the talk page for hints on what needs to be done.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki