FANDOM


Ardena
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Talthuner

Befolkning

Tvåtusen av Talthuner

Jord intresse

Talthuner nya hemvärld

Under kontroll av

Talthuner

Av universum information
Framträdanden

Lifeboat

Ardena är en planet i Vintergatan galaxen, som var flera hundra år från Talthus om reste med sublight. Trots detta är Talthuner valde den som sin nya hem efter att förstörd deras hemvärld. De skickade tre skepp, inklusive Stromos, till planeten där varje innehöll mer än en promille av deras folk var för att rädda deras civilisation. Stromos sig kollisionsförhindrande landade på P2A-347 innan det kunde komma till Ardena, och det är okänt om de övriga två skeppen kom alls. När SG-1 upptäckte Stromos på P2A-347, de lovade att hjälpa till att flytta människor ombord på en ny planet. Huruvida detta var Ardena är okänt, eftersom det är okänt om Ardena även har en Stargate. (SG1: "Lifeboat")

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki